Alarmtilkobling til 110-sentralen

Folk i arbeid på 110-sentralen

 
ALARMTILKOBLING TIL 110-SENTRALEN

Ønsker dere direktekobling av brannalarmen?

Mange næringsbygg og offentlige bygg har i dag direktevarsling til 110-sentralen i Nordland.

Et brannalarmanlegg med overføring av alarm til 110-sentralen i Nordland, kan for bedriften hindre et driftsavbrudd ved en hendelse, med de følger dette kan få.

HVA FÅR DU:


Mange næringsbygg og offentlige bygg har i dag direktevarsling til 110-sentralen.

Noen har det som vilkår i byggesaken, noen som pålegg og andre for å oppnå rabatt på forsikringspremien. Uansett grunn så er dette et tiltak som kan redusere kostnadene fordi skadene kan bli mindre ved uhell eller en reell hendelse.

Med overføring av alarmen til 110-sentralen, er du sikret tidlig deteksjon, utrykning og innsats, uten at noen andre har undersøkt årsaken til alarmen.

Forsikringsselskapene har rabattordninger. Dette forholdet må virksomheten selv avklare med sitt selskap i hvert enkelt tilfelle.

Et brannalarmanlegg med overføring av alarm til 110-sentralen, kan for bedrifter hindre et driftsavbrudd ved en hendelse, med de følger dette kan få.

KRAV TIL SØKER:


110-sentralen i Nordland krever at det opprettes en overvåket alarmoverføring fra AddSecure. Det inngås en trepartsavtale mellom kunden, det lokale brannvesenet og 110-sentralen.

En betingelse for tilknytning er at anlegger er tilpasset bruksforhold, gir pålitelig alarm og er i forsvarlig stand. Abonnenten skal også skriftlig gi beskjed om ansvarshavende med minst 2 stedfortredere på eget informasjonsskjema.

Det er viktig at kontaktpersoner blir varslet, slik at nødvendige tiltak raskt kan iverksettes for å minske kostnadene for virksomheten.

Det er kundens ansvar at 110-sentralen, til enhver tid, har oppdaterte opplysninger om kundeforholdet. Endringer i kundeforholdet meldes til 110-sentralen omgående.

Nøkkelboks skal være montert på utsiden av bygget i de kommuner der det er krav til dette. Det er kun det lokale brannvesenet som har tilgang til innholdet i nøkkelboksen. I nøkkelboksen legges nøkler til bygget slik at brannvesenet raskt kan få tilgang til bygget og unødvendige skader på dører eller vinduer unngås.

En orienteringsplan over alarmobjektet skal være plassert ved siden av brannalarmsentralen hos kunden. Denne skal henge lett tilgjengelig for mannskapet vårt. Hvis sentralen ikke er plassert ved inngangsdøren, skal orienteringsplanen henge ved døren.

For øvrige detaljer, vises det til avtalen.

SLIK SØKER DU/DERE ALARMTILKOBLING TIL 110-SENTRALEN:


De fleste bedrifter overlater denne jobben til en installatør/elektriker. Disse sørger for å innhente nødvendige opplysninger for å sette i gang prosessen med å få alarm tilkoblet 110-sentralen. Installatør/ elektriker kontakter AddSecure som gir 110-sentralen de nødvendige tekniske data for å opprette alarmtilkoblingen.

110-sentralen vil nå kontakte den nye kunden, for å få på plass avtale og andre nødvendige opplysninger.

Ønsker dere direktekobling av brannalarm eller mer informasjon om direktekobling av brannalarm, ta kontakt med med 110 Nordland på tlf: 755 46860 eller 110@saltenbrann.no.

Resultatet er blant annet et sikrere bygg for de som bruker det, reduserte kostnader ved hendelser og mindre sannsynlighet for driftsavbrudd ved en eventuelt hendelse.

 

Prisliste 2020 - Priser gjelder fra og med april 2020
GruppeBrannalarm for type objektMånedspris
1
BRANN
- Hoveddimensjon: Objekt mindre enn 300 m2 (BTA)
- Alt 1: Bolighus med mindre enn 5 leiligheter
 
389,-
2
BRANN
- Hoveddimensjon: Objekter fra 300- 1200 m2 (BTA)
- Alt 1: Bolighus/blokk fra og med 5 til 15 leiligheter
- Alt 2: Overnatting/institusjoner under 50 senger
- Alt 3: Skoler under 5 000 m2 (BTA)
 
635,-
3
BRANN
- Hoveddimensjon: Objekter fra 1200 m2 - 5 000 m2 (BTA)
- Alt 1: Bolighus/blokk fra og med 15 til 25 leiligheter
- Alt 2: Overnatting/institusjoner med 50 senger eller mer
- Alt 3: Skoler over 5 000 m2 (BTA)
 
1.251,-
4
BRANN
- Hoveddimensjon: Objekter fra 5 000 m2 (BTA)
- Alt 1: Bolighus/blokker fra og med 25 til 50 leiligheter
 
1.685,-
5
BRANN
- Hoveddimensjon: Objekter fra 10 000 m2 (BTA)
- Alt 1: Bolighus/blokker med mer enn 50 leiligheter
 
2.065,-
6
Administrasjons- og etablerings-/eierskiftegebyr
990,-

 

110 Nordland

Telefon alarmansvarlig 110:755 46 860
Telefon andre henvendelser:755 46 850

 

Salten Brann IKS | saltenbrann.no | FB: Salten Brann IKS
Adresse: Olav V gate 200, 8070 Bodø | Telefon: 75 55 74 05 | Orgnr: 990 565 325