SLIK SØKER DU/DERE ALARMTILKOBLING TIL 110-SENTRALEN:


De fleste bedrifter overlater denne jobben til en installatør/elektriker. Disse sørger for å innhente nødvendige opplysninger for å sette i gang prosessen med å få alarm tilkoblet 110-sentralen. Installatør/ elektriker kontakter AddSecure som gir 110-sentralen de nødvendige tekniske data for å opprette alarmtilkoblingen.

110-sentralen vil nå kontakte den nye kunden, for å få på plass avtale og andre nødvendige opplysninger.

Ønsker dere direktekobling av brannalarm eller mer informasjon om direktekobling av brannalarm, ta kontakt med med 110 Nordland på tlf: 755 46860 eller 110@saltenbrann.no.

Resultatet er blant annet et sikrere bygg for de som bruker det, reduserte kostnader ved hendelser og mindre sannsynlighet for driftsavbrudd ved en eventuelt hendelse.