KRAV TIL SØKER:


110-sentralen i Nordland krever at det opprettes en overvåket alarmoverføring fra AddSecure. Det inngås en trepartsavtale mellom kunden, det lokale brannvesenet og 110-sentralen.

En betingelse for tilknytning er at anlegger er tilpasset bruksforhold, gir pålitelig alarm og er i forsvarlig stand. Abonnenten skal også skriftlig gi beskjed om ansvarshavende med minst 2 stedfortredere på eget informasjonsskjema.

Det er viktig at kontaktpersoner blir varslet, slik at nødvendige tiltak raskt kan iverksettes for å minske kostnadene for virksomheten.

Det er kundens ansvar at 110-sentralen, til enhver tid, har oppdaterte opplysninger om kundeforholdet. Endringer i kundeforholdet meldes til 110-sentralen omgående.

Nøkkelboks skal være montert på utsiden av bygget i de kommuner der det er krav til dette. Det er kun det lokale brannvesenet som har tilgang til innholdet i nøkkelboksen. I nøkkelboksen legges nøkler til bygget slik at brannvesenet raskt kan få tilgang til bygget og unødvendige skader på dører eller vinduer unngås.

En orienteringsplan over alarmobjektet skal være plassert ved siden av brannalarmsentralen hos kunden. Denne skal henge lett tilgjengelig for mannskapet vårt. Hvis sentralen ikke er plassert ved inngangsdøren, skal orienteringsplanen henge ved døren.

For øvrige detaljer, vises det til avtalen.