HVA FÅR DU:


Mange næringsbygg og offentlige bygg har i dag direktevarsling til 110-sentralen.

Noen har det som vilkår i byggesaken, noen som pålegg og andre for å oppnå rabatt på forsikringspremien. Uansett grunn så er dette et tiltak som kan redusere kostnadene fordi skadene kan bli mindre ved uhell eller en reell hendelse.

Med overføring av alarmen til 110-sentralen, er du sikret tidlig deteksjon, utrykning og innsats, uten at noen andre har undersøkt årsaken til alarmen.

Forsikringsselskapene har rabattordninger. Dette forholdet må virksomheten selv avklare med sitt selskap i hvert enkelt tilfelle.

Et brannalarmanlegg med overføring av alarm til 110-sentralen, kan for bedrifter hindre et driftsavbrudd ved en hendelse, med de følger dette kan få.