Sikring på tak

På tak som har en helning og høyde som gir fare for høye fall, skal det være tilfredsstillende atkomst helt frem til skorsteinen. Det vil si at stige, plattform, gangbro og annet taksikringsutstyr eller en kombinasjon av disse må benyttes. Arbeidstilsynets regelverk krever ikke typegodkjente stiger og taksikringsutstyr, men likevel gjelder regelverkets krav til styrke, stabilitet og vernekrav. Kravet om typegodkjenning gjelder kun stiger og taksikringsutstyr som skal selges i flere enn 10 eksemplarer.

Sikring opp til tak

Atkomstveien opp til taket har samme funksjonskrav som sikring på tak. det vil si at den skal holde samme kvalitet og styrke som standardisert utstyr, men trenger ikke være typegodkjent.

Atkomst via stige skal være sikret mot utglidning og velt i alle retninger. Stiger over 5 meter skal alltid være fast sikret. Stigen bør, så frem til det er mulig være minst 1 meter høyere

Tilfredsstillende adkomst

Tilfredsstillende atkomst er et funksjonskrav som innebærer at vi må kunne gjennomføre inspeksjon og feiing av fyringsanlegget på en faglig tilfredsstillende måte, og uten at det er fare for skade på liv og helse.

Gjeldende NS EN standarder for slike produkter er å forstå som preaksepterte løsninger. For løse stiger vises det til NS EN 131 1-4, for tilbehør for tak/taksikringsprodukter til NS EN 12951 og for forankringspunkt og takkroker NS EN 516 og 517. 

Feiing fra loft

Ved feiing fra luke på loft må eieren sørge for atkomst til luken.

 

Lovverk og veiledninger