Slik gir vi deg varsel om Feiing- og tilsyn med fyringsanlegget

De fleste vil motta en SMS fra et 14- sifferet nummer med informasjon om hvilken eiendom vi har tenkt å besøke og tidspunkt for besøk. Her er det viktig at du leser hele meldingen og svarer ved å taste 1, for å akseptere avtalen eller 2 om du ønsker ny avtale. Alternativt vil det stå et telefonnummer til feieren i meldingen. Dersom du ikke svarer, kommer vi ikke, og du må selv kontakte oss for ny avtale eller vente til neste neste år. Feiing- og tilsyn blir da registrert som ikke utført.

For at vi skal kunne varsle deg med SMS er det viktig at du har registrert riktige opplysninger i kontakt- og reservasjonsregisteret

Dersom vi ikke når deg med SMS vil vi forsøke å ringe eller legge igjen varsel på døra eller i postkassa.

Hva må du gjøre før feiing- og tilsyn med fyringsanlegget

  • Gi beskjed så snart som mulig om at avtalen ikke passer
  • Sørge for at fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing
  • Sørge for at fyringsanlegget er utstyrt og innrettet slik at det kan feies på en god måte
  • Sørge for at ildsted, luker, spjeld og trekkventiler er lukket for å forhindre utsoting
  • Ikke ha fyr i ildstedet samme dag som feiing skal utføres
  • Dersom feiing skal utføres fra tak må stige settes opp eller legges frem lett tilgjengelig
  • Ved feiing fra loft må noen være hjemme slik at vi får tilgang til feieluka på loftet
  • Hvis sotluken ikke er tilgjengelig for uttak av sot, må du ta ut soten selv etter feiing. Dette er meget viktig for å redusere faren for sotbrann.