Lavangen
Lavangen komunevåpen
Erling Hanssen
erling.hanssen@lavangen.kommune.no
77 17 65 10
Bernhardt Halvorsen
bernhardt.halvorsen@lavangen.kommune.no
77 17 65 01
post@lavangen.kommune.no
77 17 65 00