Lødingen
Lødingen kommunevåpen
Kjetil Skjeie
kjetil.skjeie@lodingen.kommune.no
97 65 29 67
Atle Andersen
atle.andersen@lodingen.kommune.no
90 04 44 05
Asbjørn Skrovo
asbjorn.skovro@lodingen.kommune.no
99 10 50 12
postmottak@lodingen.kommune.no
76 98 66 00