Lødingen
Lødingen kommunevåpen
Just Hjalmar Johansen
just.hjalmar.johansen@lodingen.kommune.no
90 04 81 07
Hugo Bongard Jakobsen
ordforer@lodingen.kommune.no
Asbjørn Skrovo
asbjorn.skovro@lodingen.kommune.no
99 10 50 12
postmottak@lodingen.kommune.no
76 98 66 00