Værøy
Hege Tangen Christensen
Dagfinn Arntsen
75420603
dagfinn.arntsen@varoy.kommune.no
postmottak@varoy.kommune.no
75 42 06 00