Salten Brann IKS betjener kunder over hele Nordland med automatisk brannalarm tilknyttet selskapets 110-sentral og de ulike brannetatene i Nordland fylke. De siste årene har selskapet dessverre opplevd en økning i unødige alarmer daglig, og hvor det erfares at brukere av bygninger utviser mangelfull forståelse for utløst alarm og/eller mangler tilstrekkelig kjennskap til gjeldende rutiner for varsling ved utløst alarm.

Med mål om få til en betraktelig reduksjon i denne type hendelser ser vi oss nødt til å øke kravet og gebyret for unødig utrykning. Dette for å sikre brannvesenets kapasitet til å ivareta hendelser som har et reelt behov for umiddelbar hjelp, redusere unødige utrykninger som bidrar til økt risiko i trafikkbildet, samt forhindre uhensiktsmessige kostnader tilknyttet døgnbemannet beredskap. Hovedmålet er at du som kunde skal være sikret en pålitelig og kostnadseffektiv tjeneste når behovet for bistand er reelt og sekundene teller.

Selskapet tillater seg å minne deg på om at du som kunde har ansvar for årlig vedlikehold og kontroll av anlegget, tilrettelegging og orientering overfor bygningens brukere, samt andre tiltak som bidrar til å redusere omfanget av unødige alarmer. Ved avtaleinngåelse med Salten Brann IKS har du som kunde blant annet akseptert følgende punkt;

«Ved unødig alarm på grunn av uforsiktighet, manglende vedlikehold eller manglende rutiner ved normale driftsforhold, kan brannvesenet kreve at utgiftene i forbindelse med utrykninger blir refundert.»

Send oss gjerne en henvendelse dersom det er behov for gjennomgang av forebyggende tiltak, eventuelt ved andre forespørsler tilknyttet deres avtale.

Selskapet henviser til vedlagte utrykningslogg for detaljert beskrivelse av hendelsen som utgjør grunnlaget for denne fakturaen.

 

For spørsmål vedrørende faktura:

alarm@saltenbrann.no

Telefon: 75 54 68 60

For andre henvendelser:

post@saltenbrann.no

Telefon: 75 55 74 05

 

Vennlig hilsen

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder / Brann- og redningssjef Salten Brann IKS