Dersom feieren fant forhold med fyringsanlegget som utgjør økt risiko for brann eller på annen måte ikke tilfredsstiller de krav du som eier av fyringsanlegget er pliktig til å etterleve gjennom Forskrift om brannforebygging §6 er dette et avvik. 

Avvik fra forskrift om brannforebygging har betydning for i hvilken grad ditt fyringsanlegg kan motstå brannspredning til omkringliggende bygningsdeler. Alle avvik er basert på vitenskap og tester utført av brannlaboratorier og erfaringer gjennom flere århundrer med branner forårsaket bruk av fyringsanlegg.

Hør med feieren eller en pipe og ildstedsmontør for å få løsningsforslag for at ditt fyringsanlegg skal være tilstrekkelig brannsikkert og du kan oppfylle dine forpliktelser med fyringsanlegget på en god måte.

Feiertjenesten er også avhengig av å få tilbakemeldinger på avvik som er rettet slik at vi kan gi deg det tjenestetilbudet du faktisk har behov for.