I forbindelse med ny forskrift om brannforebygging gjeldende fra 01.01.2016 er det bestemt at alle bygg med fyringsanlegg som brukes til oppvarming skal motta feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Dette innebærer at fritidsboliger skal ha feiing og tilsyn med fyringsanlegget.

Her finner du informasjon om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger