Ikke vent på at feieren kontakter deg 

Skal feiertjenesten komme til din fritidsbolig må vi komme i kontakt med deg. Feieren vet ikke når du har tenkt deg på hytta, og når du kan være klar for å ta han imot. Du kan da risikere å få varsel om feie- og tilsynstjenester når det ikke passer. Vi oppfordrer derfor deg til å ta kontakt med oss når du har planlagt en hyttetur.  

Husk å gi beskjed i god tid før hytteturen så vi kan sette av tid til deg. 

Tilhører du en hytteforening eller har gode hyttenaboer? 

Foreninger og hyttenaboer kan gå sammen og bestille feie- og tilsynstjenester. Det bidrar til en smidig og effektiv gjennomføring. Ta kontakt med oss, så kan vi i fellesskap finne gode løsninger som passer for alle.  

Hvordan kommer feieren frem til din hytte? 

På samme måte som du gjør. Vi har snøscootere og ATVer for å komme oss frem i utmark, og vi ønsker å lytte til deg som er kjent i området når vi skal til deg. 

Må vi sjøveien for å komme frem kan din hjelp være nødvendig. De beste løsningene finner vi sammen. 

Alternativer til at feieren kommer på hytta 

Skulle det bli utfordrende å få gjennomført feiing og tilsyn av forskjellige grunner, men du allikevel ønsker å bedre brannsikkerhet på hytta kan vi hjelpe deg på andre måter. 

Du kan låne nødvendig utstyr for å feie skorstein og røykkanaler selv. Du vil få nødvendige instruksjoner om hvordan du utfører feiing og hva du må være obs på.  

Bilder, dokumentasjoner på fyringsanleggets produkter og oppstilling kan bidra til å identifisere risiko for brann. Du vil da kunne få veiledning om hvordan du kan bedre brannsikkerheten i din fritidsbolig. 

Tilsyn med fyringsanlegget må uansett gjennomføres, men ulike forebyggende tiltak reduserer risiko for brann. Dette kan i mange tilfeller gi deg bedre tid til å finne anledning til å ta imot besøk av feieren  

Få har behov for feiing, men mange fyringsanlegg har utbedringsbehov og mangler sikker adkomst for feiing. 

Svært få av fyringsanleggene feieren har besøkt så lang har hatt behov for feiing, selv med mye fyring. Dette kan sees i sammenheng med effektiv bruk av fyringsanlegget, men husk at ildstedet ikke er beregnet for å brenne søppel og matrester, kun rent trevirke.

Mange fyringsanlegg har feil og mangler som kan medføre økt brannrisiko. Feil montert ildsted og feil og mangler med sotluke går ofte igjen. I mange tilfeller skal det enkle grep til for å utbedre slike feil og mangler.

Adkomst for feiing er også en utfordring. Mange hytter mangler tilstrekkelig sikring på tak eller andre muligheter for feiing. Fastmontert takstige vil i mange tilfeller være en tilstrekkelig løsning. Spør oss om råd for å finne løsninger som passer ditt fyringsanlegg. 

Her finner du mer informasjon om brannsikkerhet på hytta

Kontakt oss eller bestilling av feie- og tilsynstjenester 

post@saltenbrann.no