Når du har mottatt varsel om feiing og tilsyn på hytta må du sørge for:

  • Dersom tidspunktet ikke passer må du ta kontakt for å endre avtalen
  • Sørg for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for inspeksjon
  • Sørg for sikker adkomst på tak dersom feieren må på taket
  • Ha dokumentasjoner og monteringsanvisninger for ildstedet tilgjengelig om dette finnes
  • Finn frem slokkeutstyr, test røykvarsler og bytt batteri om nødvendig
  • Vær aktivt med på tilsynet og bidra med nødvendige opplysninger om fyringsanlegget