Ja det er mulig, men vi ønsker å være der sammen med deg. Kontakt oss, så finner vi en løsning som passer for deg.

Erfaringsvis er det utfordrende for mange. Mange har løst dette med å sende med nøkkel når feieren skal til fjells.

Skulle det bli utfordrende å få gjennomført feiing og tilsyn av forskjellige grunner, men du allikevel ønsker å bedre brannsikkerhet på hytta kan vi hjelpe deg på andre måter. 

Du kan låne nødvendig utstyr for å feie skorstein og røykkanaler selv. Du vil få nødvendige instruksjoner om hvordan du utfører feiing og hva du må være obs på.  

Bilder, dokumentasjoner på fyringsanleggets produkter og oppstilling kan bidra til å identifisere risiko for brann. Du vil da kunne få veiledning om hvordan du kan bedre brannsikkerheten i din fritidsbolig. 

Tilsyn med fyringsanlegget må uansett gjennomføres, men ulike forebyggende tiltak reduserer risiko for brann. Dette kan i mange tilfeller gi deg bedre tid til å finne anledning til å ta imot besøk av feieren