For å få informasjonen vi trenger er vi avhengig av svar fra eier av hver enkelt fritidsbolig. Dette vil vi forsøke å oppnå med å ringe til hver enkelt eier i tiden som kommer.

Det kan være greit og tenke over spørsmålene som er nevnt nedenfor slik at informasjonen er mest mulig presis

Det vil være spørsmål om

 • Du er eier av eiendommen
 • Røykvarsler
 • Slokkeutstyr
 • Rømningsvei
 • Adkomstvei til fritidsboligen
 • Når på året passer det best med besøk
 • Hvor ofte er fyringsanlegget i bruk
 • Feiing tidligere
 • Skorstein
 • Ildsted
 • Takstige
 • Kontaktperson (dersom andre enn eier skal kontaktes for avtale om feiing og tilsyn)

Hva skjer videre

Når vi har fått den informasjonen vi trenger vil vi se hvem som har behov for våre tjenester først og kan begynne med planlegging av arbeidet fremover. Det vil gjøre våre tjenester mer kostnadseffektiv og vi får mer tid der det er behov.

 

Med vennlig

Salten Brann IKS