Det er kartlagt ca 9500 fritidsboliger i Salten. Basert på tilgjengelige data er fritidsboligene satt i system og besøkes fortløpende etter antatt behov ut fra tilgjengelige data. Det vil ikke si at du ikke kan påvirke neste besøk i din fritidsbolig. Ta kontakt med oss for å dele viktige opplysninger om ditt fyringsanlegg, slik at vi kan gjøre bedre vurderinger av ditt behov.

Har du lang reisevei og er på hytta bare korte perioder av året, kan du gjøre avtale om at feier kommer til deg når du selv har planlagt hyttetur.