Pipa det er snakk om er "Jøtul Stålpipe" produsert før 1999, og var mye brukt i boliger og fritidsboliger helt siden 70- tallet.

I Salten er det registrert ca 3000 stålpiper, og det er rimelig å anta at flere av disse er av typen Jøtul stålpipe produsert før 1999.

 Jøtul AS forklarer at isolasjonen i både pipemodulene og takkassetten forringes etter mange års fyring, som betyr at den krymper - og at man da får partier i skorsteinen som blir stående uten isolasjon. Når det så oppstår en pipebrann, blir temperaturen på utsiden av takkassetten og pipemodulen så høy at det kan antenne i tilstøtende bygningskonstruksjoner.

I tillegg til Jøtul AS sin forklaring vet vi at mange pipeløp er tilkoblet eldre ildsteder som avgir en langt høyere røykgasstemperatur enn moderne rentbrennende ildsteder. Dette kan også føre til for høye temperaturer på utsiden av takkassetten og pipemodulen, som kan antenne tilstøtende bygningskonstruksjoner.

Ved feiing og inspeksjon av Jøtul stålpipe ser feiertjenesten ofte tegn på deformasjoner som understøtter Jøtul AS sin forklaring. Mange piper kan også ha svekkelser som ikke er synlige.

Har du en Jøtul stålpipe produsert før 1999 i boligen eller i fritidsboligen bør pipas tilstand vurderes. For de aller fleste som bruker fyringsanlegget kan det å bytte ut pipa være den beste løsningen med tanke på den kjente risikofaktoren med denne pipa.