Hva betyr dette for deg som hytteeier

Dette betyr at du vil motta feie og tilsynstjenester fra Salten Brann IKS i din fritidsbolig på lik linje som hjemme. Vi kontakter deg i god tid før besøk der vi gjør en avtale om tidspunkt for besøket.

Hva må forberedes før feieren kommer

Føre feieren kommer er det viktig at du sørger for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for inspeksjon og feiing, og at du eller noen som representerer deg er tilstede.

Bor du langt unna og bruker hytta kun i ferien?

Da kan du kontakte oss før du reiser slik at vi kan avtale besøk når du er på hytta.

Siden 2019 har vi en kampanje gående gjennom sommerferiemånedene der vi er disponible for tilreisende slik at du kan få utført feiing og tilsyn når du er der. Hvilke perioder vi er i de forskjellige kommunene annonseres i god tid i forkant med informasjon om feiing og tilsyn og hvordan vi kan kontaktes.

Hvilke regler gjelder for fritidsboliger?

Det er de samme reglene for fyringsanlegg og feiing på hytta som det er i bolig.

Avgift for hyttefeiing

Det er hver enkelt kommune som bestemmer avgiften for feiing og tilsyn i fritidsboliger. Ta kontakt med kommunen fritidsboligen befinner seg i for å få avgiftsgrunnlaget for din fritidsbolig.