Salten Brann kjører i gang feierens sommerkampanje i uke 28 - 30. Kampanjen retter seg mot de som er på hytta i sommerferien. Dersom du ønsker feiing/tilsyn av ditt fyringsanlegg kan du kontakte våre feier Svein Gisle Ludvigsen eller Marius Brovold. 

Vi vil gjerne komme på hyttebesøk for å høre hvordan brannsikkerheten er hos deg.

OBS!! Husk batteri til røykvarsleren.

SveinSvein Gisle Ludvigsen

Mail: svein.gisle.ludvigsen@saltenbrann.no

Mobil: 951 75 662

mariusMarius Brovold

Mail: marius.brovold@saltenbrann.no

Mobil: 900 74 571