Salten Brann kjører i gang feierens sommerkampanje i uke 28 - 30. Kampanjen retter seg mot de som er på hytta i sommerferien. Dersom du ønsker feiing/tilsyn av ditt fyringsanlegg kan du kontakte vår feier Thor-Atle Hunstad. 

Vi vil gjerne komme på hyttebesøk for å høre hvordan brannsikkerheten er hos deg.

OBS!! Husk batteri til røykvarsleren.

Thor AtleThor-Atle Hunstad

Mail: thor.atle.hunstad@saltenbrann.no

tel: 900 76 672