I kommunene tilknyttet Salten Brann er det tilsammen ca 11000 hytter og fritidsboliger.

Dette er en utfordring i forhold til kartlegging av hvem som har fyringsanlegg og hvem som har behov for våre tjenester. På grunn av dette vil det ta litt tid før vi kommer godt i gang med gjennomføring.

Hva betyr dette for deg som hytteeier

Får du som hytteeier varsel om feiing eller tilsyn på hytta må du forholde deg til det samme lovverket som gjelder for boliger.

Avgift for hyttefeiing

Det er hver enkelt kommune som bestemmer avgiften for feiing og tilsyn i fritidsboliger. Ta kontakt med kommunen fritidsboligen befinner seg i for å få avgiftsgrunnlaget for din fritidsbolig. Les om hyttefeiing her.

Som eier er du pliktig til å 

  • sørge for sikker atkomst til hele fyringsanlegget, som bla. gjelder sikker atkomst på tak
  • melde om endringer på fyringsanlegget til Salten Brann
  • Sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt og er i en slik forfattning at brann ikke oppstår

Les mer om