Innvendig i huset

Når du mottar varsel om feiing må du forsikre deg om at alle luker og ventiler på fyringanlegget er lukket. Er du usikker på hvor tett ilstedet er kan det være en fordel å dekke det til med plast, laken eller lignende.

Fra bakken og opp til tak

Stige fra bakken og opp til tak skal reises eller legges frem slik at det er helt tydelig at feiing kan utføres. Der det er over 5 meter fra bakke til tak eller fare for at stigen kan gli til siden eller bakover skal den være tilstrekkelig sikret. Dette kan gjøres med sklisikringskroker, stropper og remmer eller lignende

På tak

På taket skal det være en takstige med tilhørende plattform, gangbro om nødvendig. Alt av Taksikringsutstyr skal være tilstrekkelig sikret til takts bærende konstruksjon. stiger og annet utstyr som ligger løst på taket vil ikke bli godtatt. Sikringsutstyr som gir minst like god sikkerhet kan benyttes, men så frem til at det er mulig skal fastmonterte sikringstiltak brukes forran personlig fallsikringsutstyr.

For mer informasjon om feiing kan du følge denne lenken