Når du mottar varsel om tilsyn må...

  • Du eller din representant må være tilstede (andre i husstanden, leieboer, fmilie osv).
  • gi beskjed om det ikke passer eller om det ikke er koblet ildsted til pipa
  • legge frem dokumentasjon på fyringsanlegget
  • sørge for at alle rom som har tilknytting til pipa er tilgjengelig for inspeksjon

Tilsynets omfattning finner du på ved å følge denne lenken