JA, Ildstedet bør så absolutt feies.

Ildstedet bør feies minst en gang i året, og ikke bare tøm aska. Hvordan du skal vedlikeholde ildstedet kommer som regel frem i medfølgende bruksanvisning.

Et rent ildsted gir mer varme og produserer mindre svevestøvpartikler og sot. Et rent ildsted vil være forebyggende for pipebrann.

Plater i forbrenningskammeret kan som regel tas ut for at du skal kunne komme til der sotet samler seg. når du har tatt ut alle plater er det bare å feie med en egnet børste. Etter at ildstedet er børstet rent, tar du ut sot og aske setter du det på et sted der det ikke er fare for at glør i aska kan antenn omgivelsene.

Ønsker du ikke å gjøre dette selv kan du kontakte feieren. Feiing av ildsted inngår ikke i feie- og tilsynsavgiften.

Se videoen for å få et inntrykk av hvordan det kan gjøres. merk at ildsteder er forskjellig oppbygd og feiemetode kan fravike noe.