Velg ildsted ut fra ditt faktiske behov. Det vil spare deg for penger og gi deg et bedre inneklima.

Mange velger for store ildsted eller ildsted som ikke fungerer med boligtype og skorstein. Det kan føre til at ildstedet fungerer dårlig, soter mye og at du får røyk i rommet.

Velge ovn med riktig effekt og som er enkel og vedlikeholde. 

Noen tips og råd du kan bruke for å velge riktig ildsted:

Areal er viktig å ta med i vurdering av ny ovn. Regn ut hvor stort areal ildstedet skal varme opp. f. eks stue, gang og kjøkken 60 kvm.

Isolasjonstykkelse i bygningen er viktig for å beregne varmebehovet i boligen. en normalt godt isolert bolig trenger ca 60-70 Watt pr kvadratmeter. 

Formel for å regne ut varmebehov: Areal*watt pr kvm=varmebehov

Eksempel: 60 kvm*70watt= 4200watt/4,2 kW

Skorsteinen må ha tilstrekkelig lufttetthet, riktig diameter og lengde for å lage tilstrekkelig "trekk".

Ventilasjon er viktig for at ildstedet skal få tilstrekkelig med luft under opptenning og forbrenningsfasen. Sørg for å ha tilstrekkelig med ventiler i rommet ildstedet skal plasseres eller monter egen tilluftskanal. Har du balansert ventilasjon i bygningen bør du ha egen tilluftskanal koblet til ildstedet og eventuelt røykgassvifte på toppen av pipa.

gulvets bæreevne er avgjørende for om du kan plassere et ildsted der. Gulvet må forsterkes om ildstedets vekt overstiger 350 kg/kvm. kontakt fagperson for en vurdering av gulvets bæreevne om du er i tvil.

Ildstedets plassering kan være smart å avgjøre før du kjøper ildstedet. ikke alle ildsteder kan plasseres likt. Ildstedets monteringsanvisning inneholder alle mål og oppstillingsmuligheter.