I henhold til brannvernloven og HMS lovgivning skal både eier og bruker av bygg ha kunnskaper om brannsikkerthet  Kurset er derfor spesielt ettet mot eier av bygg, HMS-Ansvarlig, Verneombud, brannvernleder samt personell og ledere som har fått roller i det forbyggende brannvernarbeid. Både på eier og brukersiden. 

Våre kurs er tilpasset forskrift om brannforebygging.

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kunnskap om kravene til brannforbygging i sitt brannobjekt. Deltakerne skal også kunne etablere nødvendinge rutiner som tilfredstiller kravene i aktuelle lover og forskrifter.

Innhold i kurs:

 • Eiers og brukes ansvar
 • Brannvernleders oppgaver
 • Enkel brannteori
 • Tekniske og organisatoriske tiltak 
 • Aktive og passive tiltak
 • Lover og forskrifter 
 • Oppbygging av dokumentasjon
 • Skjema og sjekklister
 • Enkel risikoanalyse
 • Brannstrategi
 • Innføring i, og bruk av slukkemidler

Varighet: 2 Dager

Forkunnskaper: Ingen

Kurspris: 5000 Kr Pr. deltaker

Antall deltakere: 12-20

Kontaktinfo: Tommy Wold TLF: 941 35 090 eller bruk skjema under.