Ettersom den nye utrykningsforskriften ser ut til å redusere antall arrangører, velger vi nå å utvide tilbudet og vårt virksomhetsområde.

Med solid bakgrunn både fra brann- og redningstjenesten og fra ambulansetjenesten. Vi kjenner derfor tjenestene godt, og har stort fokus på at våre elever skal utvikle en kjørestil som er i samsvar med tjenesten de skal utføre. Kurset er tilpasset den nye Utrykningsforskriften av 1. juli 2009.

 

Krav til elev:

  • Du må ha fyllt 20 år innen opplæringen starter
  • Du må ha hatt førerkort klasse B uavbrutt de siste 2 år
  • Du må dokumentere tilhørighet til en etat, tjeneste eller frivillig organisasjon hvor det er behov for utrykningssertifikat. Dersom du er under utdannelse til slik tjeneste, må du istedet levere dokumentasjon på dette
  • Dersom du ikke allerede har førerkort klasse D eller D1 (buss eller minibuss), må du oppsøke fastlegen din og få en helseattest for klasse D. (NA202)

 

Gjennomføres før kursstart.

  • Anskaff legeattest for klasse D for bruk til søknad om kompetansebevis kode 160 – utrykning. Blankett NA 0202. Elever uten helseattest avvises.
  • Lever skjema “SØKNAD OM FØRERKORT” ilag med helseattest (NA202) hos din lokale trafikkstasjon 14 dager før kursstart. Du kan også søke om kompetansebeviset elektronisk til vegvesenet på linken www.vegvesen.no/dinside/, men legeattesten må fysisk leveres ved din lokale trafikkstasjon.
  • Ingen kursarrangør kan arrangere utrykningskurs for elever uten tilknytning til nødetat. Av den grunn avviser vi elever som møter til kurs, uten å ha med bekreftelse på at de er tilknyttet en nødetat eller er under utdanning til slik tjeneste.

Ta med denne bekreftelsen til første kursdag !

 

Kursplan for 2019.

Vi setter opp kurs etter forespørsel på slike kurs.

Dersom du har flere ansatte som trenger kurs, setter vi gjerne opp eget kurs lokalt hos dere.

Ta kontakt på Tlf. 941 35 090 eller mail til Kurs@saltenbrann.no