Kvalifikasjoner


Ønskede kvalifikasjoner:

  • Førerkort klasse C
  • Kompetansebevis for utrykningskjøring (Klasse U160)
  • Brannfaglig kompetanse
  • Annen relevant brann/beredskaps - erfaring

Den som blir tilsatt må ha bo- og arbeidssted i nærheten av vår brannstasjon i Saursfjord og være villig til å gjennomføre den opplæring som er nødvendig. Personlige egenskaper vektlegges.
Brannstyrken i Steigen teller 16 stillinger, hvorav 12 av disse er brannkonstabler. Øvelser/opplæring foregår i all hovedsak på ettermiddag/kveldstid. Stillingsstørrelsen for brannkonstabel i Steigen er 0,96%.

Det forutsettes at våre krav til vandel og tilfredsstillende helse oppfylles.

Vi tilbyr

  • Lønn etter gjeldende tariffavtale / konkurransetilpasset lønn
  • Gode forsikrings- og pensjonsavtaler
  • Gode permisjonsordninger

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. I tillegg utbetales godtgjøring for bæring av utalarmeringsenhet og risikotillegg

 

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, Se lenker.

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Søknadsfrist: 01.03.20