Vi kommer til å ha aktiviteter i områdene Langs E6 fra Kråkmo til Bognes, Drag og finnøya i uke 21.

Oppeid, Tranøy, Buvåg og Skutvik får besøk til høsten.

Det vil bli utsendt SMS med varsel om ankomst til de som er planlagt besøkt. Det er i tillegg sendt ut en SMS med informasjon om dette til eiere av boliger og fritidsboliger som er planlagt besøkt denne uka.

For at vi skal kunne varsle deg med SMS, ber vi deg registrere dine kontaktopplysninger i kontakt- og reservasjonsregisteret. SMS- varsel kommer fra et 14-sifferet nummer som er unikt for deg. følg link i SMS eller logg inn på MinEiendom for mer informasjon om varslet aktivitet.

Du kan se når neste feiing/tilsyn er planlagt hos deg og annen informasjon om ditt fyringsanlegg på MinEiendom.

For spørsmål angående ditt fyringsanlegg eller bestilling av feiing og tilsyn med fyringsanlegget kan du kontakte oss på post@saltenbrann.no eller 75557405

Spørsmål om gebyr for feiing og tilsyn må rettes til Hamarøy kommune.