Det vil bli utsendt SMS med varsel om ankomst til de som er planlagt besøkt.

For at vi skal kunne varsle deg med SMS, ber vi deg registrere dine kontaktopplysninger i kontakt- og reservasjonsregisteret

Du kan se når neste feiing/tilsyn er planlagt hos deg og annen informasjon om ditt fyringsanlegg på MinEiendom.

For spørsmål angående ditt fyringsanlegg eller bestilling av feiing og tilsyn med fyringsanlegget kan du kontakte oss på post@saltenbrann.no eller 75557405