Det har gjennom deler av januar og frem til nå vært kaldt vær og høye strømpriser. Dette i kombinasjon med lav tilgang på tørr ved og hjemmekontor kan være forklaring på denne økningen.

Saltendistriktet er et av de stedene det er minst pipebranner i landet pr. innbygger, men også her er det økning sammenlignet med samme periode tidligere år. Også her ser vi sammenheng med økt bruk på enkelte av fyringsanleggene som mulig årsak til pipebrann.


Hvordan fyre riktig.

 

 

Generelt sett er det mest effektivt og miljøvennlig å fyre fra toppen med trekk etterfulgt med nytt ilegg når det er et lag med glødende trekull uten flammer. Husk tørr ved. Fyrer du riktig vil det selv etter 6-8 år være så lite sot i pipa det ikke behøves feiing.

 

Har du et ildsted kjøpt etter 1997 vil det svært sannsynlig stå hvordan du skal fyre i ildstedet for effektiv og miljøvennlig vedfyring. Denne oppskriften er alltid et godt utgangspunkt for hvordan du fyrer med ditt ildsted.


Har du et eldre ildsted bør du her også i de fleste tilfeller fyre fra toppen som vist i filmen over.


Les mer om effektiv og miljøvennlig vedfyring her.


Er du en av de som fyrer mer enn normalt eller har fuktig ved?


Har du bruk fyringsanlegget mer enn normalt og har fyrt med fuktig ved det siste året bør du ta kontakt med feieren for å få vurdert ditt behov for feiing av pipa. Feiing av fyringsanlegget er basert på de opplysninger feieren hadde tilgjengelig ved siste feiing. Feieren har ikke mulighet til å fange opp alle endringer i fyringsmønsteret ditt uten din hjelp.


Gjør dette om du får pipebrann.


Dersom det oppstår en brann i pipa er det viktigste du gjø å følge disse rådene.
1.    Steng alle ventiler på ildstedet. Har du flere må du også stenge disse.
2.    Ring 110
3.    Fjern alle brennbare ting og tang rundt hele fyringsanlegget.