Komfyren er hjemmets klart største brannkilde. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet. Da er det veldig fint å ha en komfyrvakt som hindrer at farlige situasjoner oppstår. Vi anbefaler alle å installere komfyrvakt.

Slik fungerer komfyrvakten

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

Komfyrbranner i Salten 

Komfyrbranner i Salten

I Salten var det en liten nedgang i antall komfyrbranner i 2018. Men fortsatt er komfyren en av de største brannårsakene i norske hjem. 

Onsdag 13 februar har Salten Brann IKS stand på City Nord i Bodø og Fauske handelspark. Kom gjerne innom dersom du har spørsmål eller vil slå av en prat om brannsikkerhet.