For å unngå pipebrann er vedlikehold av fyringsanlegget viktig.  Du kan redusere risiko og omfang av pipebrann drastisk med få enkle grep. Å tømme sotluka en gang i året er en av de kanskje viktigste grepene du gjør.

Så enkelt tømmer du sotluka!

 

Husk å sett bøtta bå ubrennbart underlag og et godt stykke fra husveggen og andre brennbare overflater

Ditt ansvar

Som eier av fyringsanlegget er du også ansvarlig for vedlikeholdet. Feiern hjelper deg med å feie røykkanalene når det er behov og fjerner sotet etter feiing, men det er greit å legge inn å tømme sotluka som en vedlikeholdsrutinen en gang i året uavhengig av feierens besøk.