LYDLOGG AV SAMTALER TIL 110 NORDLAND

110 Nordland har behov for å gjøre opptak av telefonsamtaler til og fra sentralen. Dette fordi informasjonen i samtalen kan være viktig, for å sikre forsvarlig oppfølging og kvalitetssikring av hendelsen samt arbeidet til nødetatene. Informasjon fra lydloggen kan benyttes ved evaluering av hendelser og erfaringsdeling internt hos 110 Nordland

Alle samtaler til og fra 110 blir lydlogget. Tid er avgjørende i telefonsamtaler med 110. Derfor kan det ikke gis informasjon om at samtalen lydlogges i selve telefonsamtalen. For å oppfylle personopplysningslovens krav, informeres det om lydloggen her på nettsidene til Salten Brann IKS. Opplysningene som fremkommer i lydloggen, blir behandlet i henhold til Forvaltningsloven og Offentleglova.

Lydlogger oppbevares sikkert i eget tilgangstyrt system. Samtaler slettes automatisk etter 30 dager.

Salten Brann IKS sitt eget sentralbord med hovednummer 755 57405 og tilhørende nummer, med unntak av 110 sentralen, har ingen lydlogg tilknyttet seg. Hvis det blir gjort et opptak av samtaler til disse telefonnumrene, skal innringer informeres om dette før samtalen starter.