Våre arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Besvare nødsamtaler, alarmer og andre meldinger, og sørge for at brann- og redningsetaten
  reagerer raskt og korrekt
 • Ha løpende dialog med innsatsleder brann og øvrige mannskaper ved oppdrag
 • Dokumentere og loggføre branner, ulykker og andre relevante hendelser i dekningsområdet,
  samt utarbeide statistikk og rapporter
 • Oppdatere systemer og alarmporteføljer

Dekningsområde for 110-sentralen:

 • 38. 481 km²
 • 241.360 innbyggere
 • 30 brannvesen
 • 65 brannstasjoner
 • 170 kjøretøy
 • 1.550 brannmannskaper.

I 2015 hadde vi:

 • 4175 hendelser med innsats
 • 1672 hendelser uten innsats
 • 5962 loggførte hendelser

Dette gir i gjennomsnitt 16,3 hendelser per dag som våre operatører må håndtere.