Et brannalarmanlegg med overføring av alarm til 110- sentralen i Nordland, kan for bedrifter hindre et driftsavbrudd ved en hendelse, med de følger dette kan få.