Definisjon unødig alarm: alarm som skyldes feil i utløsning, teknisk feil, osv. uten at brann har oppstått.

De vanligste årsakene til unødige brannalarmer er feil detektortype eller feilplassert detektor.

Vi i brann- og redningstjenesten ser at brannalarmer alt for ofte utløses unødig i forbindelse med matlaging, dusjing, teknisk feil og bygningsarbeider.