Nødetatene bruker video for å øke situasjonsforståelsen

Takk til deg som lot oss låne kamera på mobilen din

Direktesendt video fra hendelsessted er av stor verdi for nødetatenes situasjonsforståelse. Du hjelper nødetatene til å forstå situasjonen raskere og mer nøyaktig.

Litt om personvern

Din video og samtalen 110 Nordland hadde med deg kan inneholde personopplysninger som vil komme til å bli anvendt av nødetatene.

Din video er lagret, og kan bli anvendt i forbindelse med hendelsen.

Etter 30 dager slettes videoopptak, lydlogg slettes etter 90 dager.

Det er Salten Brann IKS som er behandlingsansvarlig for opptak og lagring av lyd og bildemateriale fra hendelser.

Politiet eller påtalemyndighet kan skriftlig, med hjemmel straffeprosessloven § 205, beslutte beslag eller innsyn i lyd og bildemateriale. Databehandler er ansvarlig for etterlevelsen av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen) ved utlevering av materiale.

Kommunikasjon mellom nødetatene og mobiltelefoner som streamer til 110 er kryptert.

Bruk av Drone eller andre videokilder

I hendelser vil nødetatene kunne filme, bruke drone eller anvende annet opptaksutstyr. Er man i nærheten av hendelsesstedet er det sannsynlig at man kan bli filmet eller tatt bilde av.