Overføring av kommuner til 110-Tromsø

Fra den 01.01-2019 ble 6 kommuner i Sør Troms overført til 110-Sentralen i Tromsø. Disse kommunene er Kvæfjord, Harstad, Skånland, Ibestad, Lavangen og Salangen.