Agenda og sakspapirer sendes ut to uker før møtet.