I ioniske røykvarslere oppdages røykutviklingen ved hjelp av en radioaktiv kilde inne i røykvarsleren av typen Americum.

Radioaktiv stråling sendes ut i rommet og treffer denne en gasskilde vil denne bli positivt ladet og trekkes mot en negativt ladet plate i røykdetektoren. Når gassen treffer platen sendes det strøm igjennom røykvarsleren og alarmen går.

Sammenligner man helt nye røykvarslere vil ofte de ioniske virke som et bedre kjøp enn de optiske, siden de koster mindre og har minst like god evne til å fange opp røyk.

Det man imidlertid må være klar over er at det radioaktive stoffet inne i den ioniske røykvarlseren brytes ned over tid, og for at det ikke skal være så mye radioaktivt materiale at det utgjør en helserisiko, er det et krav om at det radioaktive stoffet brytes ned såpass raskt at effekten er helt borte etter 10 år.

Dette betyr at ioniske røykvarlsere ikke er helseskadelige i seg selv, men det betyr samtidig at effekten deres vil bli stadig dårligere ettersom tiden går, og man må derfor passe på å bytte ofte.

Fordeler:

  • Pris
  • Spesielt god ved flammebrann

Ulemper:

  • Dårlig på å plukke opp ulmebranner
  • Må byttes ofte
  • Radioaktivt materiale betyr at den må deponeres som farlig avfall
  • Større sjanse for falsk alarm

Plassering:

Siden en ionisk røykvarsler er mest effektiv i å fange opp flammebranner bør den plasseres et sted der disse ofte forekommer.

Kjelleren og loftet er eksempler på steder der det gjerne er mye brennbart materiale, så en flammebrann fort utarter seg, samtidig er dette også stedene det er fort gjort å glemme å bytte ut røykvarsleren, så gjør i så fall en rutine på å bytte dem ut.