St. Hansbål må kun anlegges på steder og tennes under slike forhold at det er åpenbart at det ikke kan oppstå brann. Bålet må ikke antennes nær skog og annen utmark. Det er ulovlig å forlate utendørs oppgjort ild før ilden er fullstendig slokt. Det skal være avklart hvem som er ansvarlig for brannsikkerheten.

Den som er ansvarlig for bålet må utføres en helhetsvurdering av omstendighetene rundt bålplassen, tilgjengelighet av slukkemidler, vind, vakthold m.m. I tillegg kommer at virksomheter (for eksempel barnehager, skoler, velforeninger, boligsameier m.fl.) skal forholde seg til Internkontrollforskriftens krav til skriftlig risikovurdering m.m.

Brannlovens sikkerhetsbestemmelser for bålbrenning gjelder også for St. Hansbål. Se eventuelt egen artikkel om bålbrenning og grilling i naturen for utfyllende informasjon.

Når St. Hans bålet tennes anbefales det det å ringe 110-sentralen og varsle, slik at man ikke risikerer misforståelser og unødig brannutrykning. Opplysninger om sted, navn og mobiltelefonnummer til ansvarlig oppgis.

Vanligvis er det gjennom kommunenes forskrift om åpen brenning nedlagt bålforbud med en
unntaksregel for å kunne brenne St. Hansbål.

I Meløy kommune kan det eksempelvis brennes bål på St. Hans dersom dette ellers skjer innenfor Brannlovens regelverk om aktsomhet m.m. Det kan ikke brennes ting på bålet som strider mot kommunens lokale forskrift mot forurensning.

Meløy kommune stiller i lokal forskrift krav til hva som kan brennes på sankthansbål og hvor bålet kan plasseres: Brenning av bål oppbygd av rent trevirke, hogstavfall, trær og røtter, papp (ikke impregnert) og papir i nærhet av sjø/vann - i forbindelse med feiring av sankthans er tillatt.

Sjekk gjerne din egen kommunes lokale forskrift om åpen brenning.