Som eier av et fyringsanlegg skal du holde fyringsanlegget i en slik stand at brann ikke lett kan oppstå. Fyringsanlegget må derfor være i orden, fungerer som det skal og at det brukes på riktig måte.

Under tilsynet ser vi etter skader på fyringsanlegget, adkomst for feiing og at fyringsanlegget tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter.

Vi informerer også om brannsikkerhet i hjemmet og gir gode fyringstips.

Avvik/anmerknninger

Dersom deler av fyringsanlegget ikke er utført på riktig måte eller har skader som gjør at det ikke har den samme brannmotstanden som beskrevet vil dette føre til avvik.

Et avvik fører ikke nødvendigvis til at fyringsanlegget ikke kan brukes, men det må gjøres "tiltak" for å gjøre fyringsanlegget like brannsikkert som beskrevet i produktenes monteringsanvisning. For eldre fyringsanlegg er det preaksepterte løsninger som gjelder.

Hva er et fyringsanlegg?

  • Ildsted
  • Røykkanaler (pipa og røykrør)
  • tilhørende matesystemer

 

(les mer om brannsikkerhet her)