Som eier av et fyringsanlegg er du pliktig å holde fyringsanlegget i en slik stand at brann ikke oppstår. For å oppnå dette må fyringsanlegget være i orden og fungerer som forutsatt og brukes på riktig måte.

Når vi gjennomfører tilsynet ser vi etter skader på fyringsanlegget og om det er andre faktorer som vil øke brannfaren ved å bruke anlegget. Feiemuligheter og adkomst for feiing blir også vurdert.

Avvik/anmerknninger

Blir det funnet avvik eller anmerkninger med fyringsanlegget vil disse følges opp.

Tilsyn med fyringsanlegg innebærer:

 • Skorstein
 • Ildsted
 • Røykkanaler
 • tilhørende matesystemer
 • brannsikkerhet i hjemmet generelt.

I tillegg til fyringsanlegget ser vi på brannsikkerheten i hjemmet generelt.

Dette innebærer:

 • røykvarslere
 • slokkeutstyr
 • rømningsforhold
 • fyringsråd
 • komfyrvakt
 • generell informasjon om brannsikkerhet

(les mer om brannsikkerhet her)