Hvordan varsler vi tilsyn

  • Forhåndsvarsel om tilsyn med fyringsanlegg sendes på SMS med informasjon om når vi er i området og du kan forvente at vi tar kontakt med deg for gjennomføring av tilsyn.
  • Du vil mottatt SMS minst 2 dager før vi kommer
  • Har du ikke mobil vil vi forsøke å ringe for å gjøre avtale om tilsyn

Hva må du gjøre før vi kommer

  • Dersom angitt tidspunkt for tilsyn ikke passer må du gi beskjed om dette så fort som mulig. Vi blir da enige om nytt tidspunkt for gjennomføring av tilsynet
  • Gi beskjed til eventuelle leieboere
  • Du eller noen som representerer deg må være tilstede under tilsynet
  • Sørg for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for tilsyn. Ha gjerne stigen klar i tilfelle vi må på taket for å feie.
  • Har du dokumentasjoner på fyringsanlegget tilgjengelig er det fint om du kan ha dette klart ved tilsynet