Hvordan varsler vi tilsyn

  • Du vil mottatt SMS eller varsellapp i postkassen minst 2 dager før vi kommer
  • Alle vil bli forsøkt varslet på sms
  • Til de som ikke har mobil får varsellapp i postkassen eller på døra der tilsyn skal utføres

Hva må du gjøre før vi kommer

  • Gi beskjed så snart som mulig om varslet tid for tilsyn ikke passer
  • Gi beskjed til eventuelle leieboere
  • Du eller noen som representerer deg må være tilstede under tilsynet
  • Sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for tilsyn
  • Sørge for at aktuelle dokumentasjoner på fyringsanlegget er tilgjengelig