Salten Brann har et satsingsprosjekt for utvikling og salg av kommersielle kurs for å imøtekomme behov hos både bedrifter og privatpersoner. Kursporteføljen utvikles fortløpende og finner du ikke ønsket kurs ber vi om å bli kontaktet på kurs@saltenbrann.no med en beskrivelse av deres behov.

Alle våre kurs er bygd opp med riktig innhold for å tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter, regelverk og standarder og holdes av instruktører med de riktige kvalifikasjoner og sertifiseringer. For å minimere negativ påvirkning på miljø fokuserer vi på å benytte de riktige materialer og produkter for å imøtekomme dette. Etter fullført kurs mottar deltakere digitale kursbevis som kan skrives ut ved behov.