Selskapet har 380 medarbeidere hvorav brorparten er deltidsstillinger. Regionen har over 80 000 innbyggere med stor geografisk utstrekning. Selskapet har også ansvaret for 110-nødmeldetjenesten for 41 kommuner i Nordland tilsvarende en befolkning på 241 000 innbyggere. Selskapets hovedkontor er i Bodø

 
I menyen til høyre kan du finne mer informasjon om våre avdelinger, brannstasjonene, hvordan vi er organisert og litt eierinformasjon. Her vil du også kunne finne ledige stillinger og lese litt om hvordan man kan få en jobb i brannvesenet.