Files

Curabitur tortor nunc, volutpat a elementum pharetra, blandit at justo. Curabitur iaculis tellus et nulla mollis mattis! Sed molestie consequat ipsum quis aliquet. Cras posuere volutpat scelerisque?

File name Size
20180305 Møteinnkalling ekstraordinært styremøte 05 mars 2018.pdf 171 kB
20180614 Møteinnkalling styremøte 14 april 2018.pdf 372 kB
20180614 Protokoll styremøte 14 junil 2018.pdf 379 kB
20180913 Møteinnkalling styremøte 13 september 2018.pdf 312 kB
20181004 Møteinnkalling Styremøte 04 oktober 2018.pdf 405 kB
Sak 25 - 18 Forvaltningsrevisjon – eierstyring - Salten Revisjon.pdf 865 kB
Sak 26 - 18 HR i Salten Brann IKS - fokusområder og prioritering.pdf 1023 kB
Sak 27 - 18 Arbeidsprosess for budsjett- og økonomiplan 2019 - 2022.pdf 430 kB
Sak 28 - 18 Plan for gjennomføring av Brann ROS i selskapet 2018 - 2019.pdf 584 kB
Sak 29 - 18 Plan for styrking av relasjon og dialog med rådmenn.pdf 386 kB
Sak 30 - 18 Salten Regionsrådsmøte i Rødøy kommune 19 sep 2018 - deltagelse fra selskapet.pdf 395 kB
Sak 31 - 18 Revisjon av vedtekter - modernisering av uttrykk og begreper.pdf 499 kB
Sak 34 - 18 Status- og økonomirapportering fra Salten Brann IKS.pdf 831 kB
Sak 37 - 18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan for 2019 til 2022.pdf 493 kB
Sak 38 - 18 Strategi for utvikling av nødnett - politisk sak.pdf 571 kB
Sak 41 - 18 Status- og økonomirapportering fra Salten Brann IKS.pdf 489 kB
Sak 42 - 18 Rapport med anbefaling vedrørende prosjekt - trygg hjemme Salten.pdf 2 MB
Sak 43 - 18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan for 2019 til 2022.pdf 502 kB
Sak 44 - 18 Prosessplan for salg av kommersielle tjenester - strategimål 4 og 5.pdf 515 kB
Sak 45 - 18 Bekymring vedrørende nødnett og kostnadsutvikling.pdf 464 kB
Sak 47 - 18 Møteinnkalling representantskapet 9 november 2018.pdf 323 kB
Sak 48 - 18 Politisk prosess - Meløy kommune og vedtak om innføring av - mens vi venter på ambulansen.pdf 557 kB
Vedlegg Sak 37 - 18 ROS årsbudsjett 2019.pdf 222 kB
Vedlegg Sak 37 - 18 Økonomiplan 2019 - 2022 - Salten Brann IKS.pdf 1 MB
Vedlegg Sak 37 - 18 Årsbudsjett 2019 - Salten Brann IKS.pdf 1 MB
Vedlegg Sak 43 - 18 Handlingsplan for salg av kurs 2019 - 2022.pdf 224 kB
Vedlegg Sak 43 - 18 ROS årsbudsjett 2019.pdf 222 kB
Vedlegg Sak 43 - 18 Økonomiplan 2019 - 2022 - Salten Brann IKS.pdf 1 MB
Vedlegg Sak 43 - 18 Årsbudsjett 2019 - Salten Brann IKS.pdf 1 MB
Vedlegg Sak 48 - 18 Politisk sak i KS Meløy kommune 14 juni 2018 - Prosjekt - Mens vi venter på ambulansen.pdf 510 kB
Vedtekter Salten Brann IKS 15.03.2017.pdf 581 kB